Bestyrelse.

Indkaldelse til generalforsamling DIBS 2020

Assalamu alaikum wa rahmatu Allah wa barakatuhu.

Kære medlem af Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening (DIBS)

Hermed indkaldes De til generalforsamling i DIBS, som finder sted:

Det Islamiske Trossamfund i Danmark

Dortheavej 45

2400 København NV

Søndag den 19-04-2020 kl.15:00-17:00

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen på ka@dibf.dk senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af en dirigent samt en referent

2. Bestyrelsens beretning forelægges til orientering.

3. Regnskabet for det foregående år forelægges til orientering.

4. Budgetforslag for næstkommende år forelægges til orientering.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jvf.§.7.3.

7. Valg af suppleanter for de valgte medlemmer jvf.§.7.2.

8. Valg af intern revisor.

9. Eventuelt

På vegne af DIBS Formand Kasem Said Ahmad (Abu Shadi)

DIBS-kontor, Brøndbyøstervej 180, 2605 brøndby

Telefon 42425144,

kontortid er Mandag & Fredag 10:00 – 14:00