Dansk Islamisk Begravelsesfondens Støtteforening (DIBS).

Foreningen (DIBS) er etableret med henblik på at hjælpe ved begravelse af muslimer, hvilket vil fremme gode gerninger og hjælpe foranstaltninger.
En undladelse af begravelsen af en muslim vil pålægge en byrde for alle muslimer, derfor vil foreningen forebygge og har til formål, at hjælpe muslimer i deres sørgelige dage gennem økonomisk- og åndelig støtte. Foreningens formål er:

Hvad dækker medlemskabet

Beregning af den årlige udgift og fordeling på medlemmer:

Den årlige pris på medlemskabet beregnes fra 1. januar til 31. december og anvendes til de medlemmer, som er berettiget efter foreningens bestemmelser.
Udgifterne går til følgende arbejde Pris på medlemskabet beregnes efter de ovennævnte bestemmelser for tjenester, som fordeles ligeligt mellem medlemmer af foreningen, dog minimum 150 kr. pr medlem for hele året som går fra 1. januar til 31. december.
Hvert medlem skal betale den meddelte udgift senest 1. februar.
Betales udgiften ikke, udmeldes medlemmet af foreningen og tidligere indbetalt medlemskontingent eller udgiftsandel tilbagebetales ikke.

Støttens omfang:

Afgår et medlem ved døden, vil udgifter til kiste og begravelsesomkostning blive dækket maks op til 30000 kr. Afgår et medlem ved døden udenfor Danmark, vil udgifterne til kiste samt begravelse ligeledes blive dækket. Udgiften må dog ikke overstige den normale pris i Danmark.

Indmeldelsesgebyr til Islamiske Begravelsesforening er:

Indmeldelsesgebyr pr familiemedlem for 2023:

Alder

Tilmeldingsgebyr

0 – 5

500 kr

6 – 10

1000 kr

11 – 15

1500 kr

16 – 20

2000 kr

21 – 25

2500 kr

26 – 30

3000 kr

31 – 35

3500 kr

36 – 40

4000 kr

41 – 45

4500 kr

46 – 50

5000 kr

51 – 55

7000 kr

56 - 60

8500 kr

61 – 65

10000 kr

Over 66 

21500 kr


Medlemmet er først aktiv et år efter at have betalt sit Indmeldelsesgebyr.